Drukkerij Deckers Snoeck

Zowel atelier, magazijn als ook de kantoren hebben een industriële ‘look’. De afwerkingsgraad van de kantoren is sober en bestaat uit beton en glas. Het gebouw is voorzien van een ondergrondse buffertank voor regenwater van 150m³. Dit water wordt gezuiverd en gebruikt voor verschillende toepassingen zoals onder andere het productieproces voor het maken van de drukplaten (±50l/ plaat, er worden gemiddeld 200 drukplaten per dag geproduceerd). Dit gebruikte water wordt na verwijdering van de 0,5 volumeprocent ‘gel’ terug in de buffertank geloosd. Het water van de buffertank wordt ook, na een osmosebehandeling, gebruikt voor het verdunnen van de drukinkten in het drukproces. Een laatste en niet onbelangrijke toepassing voor het gebufferde regenwater is de spoeling van 20 toiletten en urinoirs in het gebouw. In de nieuwe drukkerij resulteert dit in een besparing van ongeveer 1150l per dag, een hoeveelheid die in de oude drukkerij met stadswater gebeurde dat onmiddellijk geloosd werd.

 

Locatie : Zwijndrecht
Oppervlakte : 2.500 m²
Totale bouwkost : €3.500.000
FASE : werken voltooid 2006
Opdrachtgever : Deckers Snoeck

Gerelateerde projecten

Bekijk ook de rest van onze gelijkaardige projecten.